Privacy Policy

Jewels of the Sea hecht groot belang aan het beschermen van uw privacy.

De door u ingevoerde gegevens worden enkel gebruikt voor het correct verwerken van uw bestelling en worden door Jewels of the Sea nimmer verstrekt aan derden.

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Procean/Jewelsofthesea kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Procean/Jewelsofthesea, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Procean/Jewelsofthesea verstrekt.

 

Jewels of the Sea is een handelsnaam van Procean en als zodanig geregistreerd bij de KvK.

Procean/Jewelsofthesea kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Procean/Jewelsofthesea gegevens nodig heeft:

Procean/Jewelsofthesea verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Procean/Jewelsofthesea uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Procean/Jewelsofthesea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Procean/Jewelsofthesea verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Procean/Jewelsofthesea worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Procean/Jewelsofthesea gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@procean.nl & info@jewelsofthesea.nl. Procean/Jewelsofthesea zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Procean/Jewelsofthesea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Procean/Jewelsofthesea maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Procean/Jewelsofthesea verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Procean/Jewelsofthesea op via info@procean.nl & info@jewelsofthesea.nl

Procean/Jewelsofthesea is als volgt te bereiken:

Postadres: Mulderspark 3d, 9351 NR Leek
Vestigingsadres: Mulderspark 3d, 9351 NR Leek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02051209
Telefoon: 0594580070
E-mailadres:
info@procean.nl & info@jewelsofthesea.nl